Hoe merken moeten bouwen aan vertrouwen

Hoe merken moeten bouwen aan vertrouwen

Onderzoek wijst uit: bouwen aan vertrouwen is essentieel

IPG, Sanoma en Mediabrands hebben een onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de media. Fake nieuws, objectiviteit van journalisten en de onafhankelijkheid van de media wordt in twijfel getrokken. Ook het geloof in merken in tanende. In dit onderzoek zijn 1.000 mensen in de leeftijd van 15-65 jaar in Nederland online ondervraagd naar hun vertrouwen in media kanalen en de boodschappen die worden verspreid via deze kanalen.

Sociale media, bankiers en politieke partijen verliezen aan vertrouwen

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name ouderen kritisch zijn geworden. Sinds de economische crisis van 2009 is het vanzelfsprekend dat de bankiers in een kwaad daglicht zijn komen te staan, politieke partijen zijn door de toegenomen openheid makkelijker te controleren en staan in de spotlights. En over sociale media is aangetoond dat boodschappen die via deze kanalen worden verspreid, fake of niet te vertrouwen zijn.

Wat is er getest?

Opvallend is, zoals we uit de samenvatting kunnen opmaken, dat is gevraagd naar het vertrouwen in (container)begrippen als sociale media, het internet, kranten, TV-zenders, tijdschriften en en persoonlijk variabele ‘mijn partner’ (die vanzelfsprekend het meest te vertrouwen is). Als we verder kijken zien we dat door de respondenten wordt aangegeven dat er een verhoogde interesse is in de bron van de boodschap. Ofwel, waar komt dit bericht vandaar en is het geen fake bericht. De aandacht voor de bron is een teken de afzender belangrijker is geworden (lees ook influencer op sociale media) en het het vertrouwen in het kanaal afneemt. Met de stelling van Marshal McLuhan,’ the medium is the message’ wordt ondermijnt. Hij wilde duidelijk maken dat het medium waarin of waarop de informatie zich presenteert, bepalend is voor de beeldvorming en bewustwording. Uit dit onderzoek blijkt dat de bron belangrijker wordt.

Het belang van de betrouwbare bron

Maar met extra aandacht voor de bron en een verlies van vertrouwen van ouderen in traditionele kanalen kunnen we uit het onderzoek niet duidelijk afleiden dat de 0ude media nog steeds meer vertrouwen geniet dan nieuwe media. Met name het verschil in leeftijdsgroepen vergt een heldere en diepere analyse om een dergelijke generieke conclusie te kunnen trekken. Maar het is duidelijk dat het belang van een betrouwbare bron groter is geworden in een wereld waarin de kanalen ongecheckte en fake nieuws makkelijk kunnen verspreiden. Om als merk het vertrouwen van het publiek te blijven behouden is het van groot belang om eerlijke en betrouwbare boodschappen te blijven verspreiden. Of door mensen in te zetten met een hoge mate van geloofwaardigheid en vertrouwen.

Onze aanbeveling is dan ook: Zet ambassadeurs en betrokken influencers in om te blijven bouwen aan het vertrouwen in merken.

About the Author