10 redenen om brand ambassadors in te zetten voor uw merk

10 redenen om brand ambassadors in te zetten voor uw merk

Wat zijn de 10 belangrijkste redenen om een brand ambassadors programma te beginnen?

Allereerst natuurlijk de vraag wat zijn brand ambassadors of merkambassadeurs?

Wat is een brand ambassador?

Merkambassadeurs zijn mensen die graag praten over de organisatie, het merk of producten. En vanzelfsprekend niet tegen een persoon, maar het liefst tegen een grote groep mensen of potentiële klanten. Dat kunnen vrienden zijn, familie, collega’s ‘s, personen met wie je dezelfde liefde deelt, volgers op sociale media. Eigenlijk iedereen met passie, power en populariteit.

Een brand ambassador is je supporter, vertelt persoonlijke brand experiences met liefde, straalt vertrouwen uit, maakt het merk zichtbaar en deelt dit met anderen. Ofwel de brand ambassador vertegenwoordigt je organisatie, het merk of product op momenten dat je er zelf niet bij bent. Zij bouwen aan en versterken het positieve beeld van je organisatie, dragen bij aan de verkoop door je merk of producten aan te bevelen .

Waarvoor kun je brand ambassadors inzetten?

Wij verstaan onder brand ambassador iemand die het merk of product lief heeft en promoot. De producten aanbeveelt in zijn netwerk met als gevolg (sommigen zien het als doel) het verhogen van merkbekendheid of zelfs het aanzetten tot aankoop. Ofwel brand ambassadors kunnen ook naast het vertellen van positieve verhalen ook aanzetten tot verkoop. Wilt u hierover meer weten, vraag ons naar deze strategy!

Waarom zijn de merk ambassadeurs goed voor de business en waarom zou je ze inzetten?

Hierbij 10 redenen:

1. Brand ambassadors ‘humaniseren’ het merk of product

Mensen kopen graag van mensen. Merken gedragen zich daarom graag als persoonlijkheden en maken gebruik maken van menselijke waarden en signalen. Maar de impact van persoonlijke betrokkenheid (van de ambassadeurs) is meestal groter dan de merkbelofte. Het persoonlijk informatie delen, problemen oplossen, anderen te helpen, is krachtiger dan welke andere vorm van communicatie. En als deze boodschap plaats vindt in een positieve omgeving, dat is dit de beste communicatie die je je kan wensen.

2. Brand ambassadors brengen het merk in onbekende gebieden.

Brand ambassadors komen op plekken waar het merk waarschijnlijk nooit kan komen. Zij vertellen de brand stories via hun eigen (sociale) kanalen. Dus buiten de traditionele kanalen van de merken! Mensen luisteren naar ambassadeurs over de kwaliteit van producten of de kracht van het merk. Hun invloed reikt verder en vindt plaats op basis van persoonlijk motivatie en aanbevelingen. Hoe krachtig is dat!

3. Brand ambassadors beschermen je (online) reputatie!

Brand ambassadors zijn loyaal en betrokken. Zij nemen het op voor het merk bij negatieve publiciteit. Zij zijn als het ware advocaten die het merk verdedigen, die hun mening geven en argumenten aanleveren waarom de kritiek onterecht is. Hierdoor kan er een evenwicht ontstaan in voor- en tegenargumenten, waardoor de negatieve kritiek kan verstommen.

4. Brand ambassadors verhogen de merk/product bekendheid.

Brand ambassadors praten graag over merken of producten waar ze van houden. Hierdoor vergroten ze de merk- of productbekendheid. Mede dank zij de ontwikkelingen in sociale media is hun invloed nog groter geworden en kunnen sommige ambassadeurs (personalities/influencers) zelfs massa’s mensen bereiken.

5. Brand ambassadors worden door hun betrokkenheid loyaler aan het merk.

Door het versterken en cultiveren van de betrokkenheid zal de brand ambassador uit zichzelf gaan participeren in bijvoorbeeld het serviceproces. Zij geven van adviezen of bieden hulp, helpen in het zoeken naar oplossingen of assisteren in het uitvoeren van taken dat normaal door het personeel uitgevoerd wordt. Ze creëren waarde voor zichzelf (persoonlijke satisfactie) en tegelijkertijd waarde voor de organisatie. Dit kan voor het bedrijf kosten besparend zijn.

6. Het merendeel van de Word of Mouth boodschappen zijn positief.

Het is bijzonder dat het grootste deel van de word of mouth gesprekken positief zijn. Meer dan 66% van de gesprekken over merken zijn positief en slechts 8% zijn negatief. En wat blijkt uit onderzoek, positieve gesprekken wordt geloofwaardiger ervaren dan negatieve word of mouth gesprekken. Als mensen iets positiefs horen over een merk dan zegt 66% dit als zeer geloofwaardig te beschouwen en wel met een hoge beoordeling van 9 op de schaal van 10.

7. Met komst van social brand ambassadors neemt de vraag naar goede product kennis en verbeterde customer care toe.

Door de impact van social media is het voor werknemers niet meer toereikend om te reageren met enkele kernboodschappen. Zij moeten weten wat het merk vertegenwoordigt, waar het bedrijf voor staat en waarin het zich onderscheid van anderen. De real time communicatie van sociale media dwingt het personeel in de rol van ambassadeur. Menig bedrijf start daarom nu met ambassadeurs trainingen voor net aangenomen werknemers.

8. Brand ambassadors helpen mee in de strijd.

In een sterk concurrerende omgeving heb je alle manschappen nodig om de wedstrijd te winnen. Het is geen game van 9-5 of binnen de muren van het kantoorgebouw. Het is een lange en intensieve strijd van real-time marketing en branding en je ambassadeurs kunnen, mits effectief ingezet, daarbij helpen. En omdat de bijdrage vaak voortkomt uit een persoonlijke motivatie, is de inzet van ambassadeurs op de lange termijn zeer kosten effectief gebleken.

9. Brand ambassador bouwen mee aan een sterke geloofwaardigheid van het merk.

Na 2000 is de generatie opgegroeid in een mediarijke omgeving. Zij kennen de werkwijze van de on- en offline media en kunen worden gezien als een groep consumenten die sceptisch staat tegenover advertising. Bij hen is het vertrouwen in de media niet zo groot. Bovendien bereikt de traditionele media niet alle consumenten meer. Door de toegenomen fragmentatie en de toename van sociale media is het bouwen aan bereik niet meer kosten effectief. En uit Nielsen onderzoek blijkt dat slechts 33% van de consumenten de media slechts vertrouwt en dat 92% van de onderzochten aanbevelingen vertrouwt van mensen uit de ‘peer group’, de persoonlijk omgeving.

10. ‘Brand ambassadors are there for life’.

Brand ambassadors zijn meestal klanten voor het leven. Zij voelen zich onderdeel van de organisatie en persoonlijk betrokken. Zij ondersteunen het merk levenslang, kopen producten en blijven trouw aan hun gevoelens. Hun loyaliteit is hoog, schaadt deze dan niet maar biedt hun een speciale positie in uw organisatie. Het resultaat zal verbluffend zijn.

Wilt u meer weten over de opzet en realisatie van ons brand ambassadors programma, de voordelen voor uw organisatie en onze aanpak. Neem dan contact met ons op +31 20 737 03 28 of mail hello@brandambassadors.nl en wij delen onze ervaringen graag.

About the Author