Which influencers are still fascinating and reliable for millennials?

Which influencers are still fascinating and reliable for millennials?

Millennials: Who are fascinating and reliable: mega, macro, meso or micro influencers?

Fascinating and reliable, one of the most important qualifications an influencer can get. American research shows that the reliability and attraction from posts of an influencer can be quite different.

In this American research are 1200 Millennials and from the Gen-Z generation questioned about the influence of influencers on their buying behaviour:

  • 42% of the respondents indicated that they would buy a product on recommendation of an influencer
  • 26% of the respondents suggested that they would buy a product on the base of the influencer her or his recommendation
  • Of the respondents, who follow micro influencers, says 45%! that they would be very likely to try a recommended product.
  • Of the followers of macro and mega influencers 30% indicated that they would want to buy the product.

Pay attention to these results from the American research. Here the celebrities are more pleased to take large amount for endorsing the product. Many people and especially young people are aware of this. This determines the ‘credibility’ of the sender/social influencer.  This is supported by an American research into the influence of celebrities on millennials.

78% of the millennials thinks they are not influenced by celebrity endorsements

The huge American research points out that approximately 78% of the respondents have a negative image about celebrity endorsement. And even stand indifferent against recommending a product! This research shows that the millennials are hard to connect with the ‘celebrity’ category.

But not just the credibility of celebrities is under pressure. But also the impression under millennials exists that online influencers do not set the importance of the followers prior. The personal or commercial importance is distrust. Even 4 of the 10 respondents indicated that paid endorsements affect the credibility of celebrities and social influencers.

millennials credibility
millennials credibility

The perfect match

It is therefore very important that there has been made a choice for the RIGHT influencers in a campaign. The perfect match determines largely the credibility and reliability of the influencer and the production of attractive and relevant content. Would you like to know more how we realize the perfect match? Contact us 020-7370328

Welke influencers zijn nog boeiend en betrouwbaar voor millennials?

Welke influencers zijn nog boeiend en betrouwbaar voor millennials?

Millennials: Wie zijn boeiend en betrouwbaard: mega, macro, meso of micro influencers?

Boeiend en betrouwbaar, een van de belangrijkste kwalificaties die een influencer kan krijgen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid van posts bij influencers nogal eens kan verschillen.

In dit Amerikaans onderzoek zijn 1200 Millennials en uit de Gen-Z generatie ondervraagt over de invloed van influencers op hun koopgedrag:

  • 42% van van de ondervraagden gaven aan dat zij een product zouden proberen op aanraden van een influencer
  • 26% van de respondenten stelden dat zijn een product zouden kopen op basis van de influencer zijn of haar aanbeveling
  • Van de ondervraagden, die micro influencers volgen, zegt 45%! dat zij zeer waarschijnlijk een aanbevolen product willen proberen.
  • Van de volgers van de macro en mega influencers gaf 30% aan dat zij het product zouden willen kopen.

Let op dit zijn resultaten uit Amerikaans onderzoek. Hier zijn celebrities meer genegen om grote bedragen aan te nemen voor het endorsen van producten. Veel mensen en zeker jongeren zijn hiervan op de hoogte. Dit  bepaalt mede de ‘credibility’ van de afzender/social influencer. Dit wordt ondersteunt door een Amerikaans onderzoek naar de invloed van celebrities op millennials.

78% van de millennials vinden dat zijn niet worden beïnvloed voor celebrity endorsements

Het groot Amerikaans onderzoek wijst uit dat ongeveer 78% van de ondervraagden een negatief beeld hebben over celebrity endorsements. En staan zelfs onverschillig tegenover het aanraden van een product! Uit dit onderzoek blijkt ook dat de millennials moeilijk te connecten zijn met de ‘celebrity’ categorie.

Maar niet alleen de geloofwaardigheid van celebrities staat onder druk. Ook bij millennials bestaat de indruk dat de online influencers het belang van de volgers niet voorop stellen. Het persoonlijke of commerciële belang wordt gewantrouwd. Zelfs 4 van de 10 respondenten gaf aan dat betaalde endorsements de geloofwaardigheid van celebrities én social influencers aantasten.

millennials credibility
millennials credibility

De perfecte match

Het is daarom van groot belang dat er een keuze wordt gemaakt voor de JUISTE influencers in een campagne. De perfect match bepaalt in grote mate de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de influencer en de productie van aantrekkelijke en relevante content. Wil je meer weten hoe wij de perfecte match realiseren? Neem contact op via 020-7370328

About the Author