Blog : ambassadeurs

Brands bouwen aan vertrouwen

Brands bouwen aan vertrouwen

Onderzoek wijst uit: bouwen aan vertrouwen is essentieel

IPG, Sanoma en Mediabrands hebben een onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de media. Fake news, objectiviteit van journalisten en de onafhankelijkheid van de media wordt in twijfel getrokken. Ook het geloof in merken neemt af. In dit onderzoek zijn 1.000 mensen in de leeftijd van 15-65 jaar in Nederland ondervraagd naar hun vertrouwen in media kanalen en de berichten die verspreid worden door deze kanalen.

Sociale media, bankiers en politieke partijen verliezen aan vertrouwen

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name ouderen kritisch zijn geworden. Sinds de economische crisis van 2009 is het vanzelfsprekend dat de bankiers in een kwaad daglicht zijn komen te staan. Politieke partijen zijn door de toegenomen openheid makkelijker te controleren en staan in de spotlights. En over sociale media is aangetoond dat boodschappen die via deze kanalen worden verspreid, fake zijn of niet te vertrouwen.

Wat is er getest?

Uit de samenvatting maken we op, dat in het onderzoek is gevraagd naar het vertrouwen in begrippen zoals sociale media, het internet, kranten, TV-zenders, tijdschriften en een persoonlijk variabele ‘mijn partner’. Deze laatste is vanzelfsprekend het meest te vertrouwen. Als we verder kijken zien we dat wordt aangegeven dat er een verhoogde interesse is naar de bron van de boodschap. Ofwel, waar komt dit bericht vandaar? Is het geen fake bericht? De aandacht voor de bron is een teken dat de afzender belangrijker is geworden (dus ook influencer op sociale media). En het vertrouwen in het kanaal neemt af.

De stelling van Marshal McLuhan,’ the medium is the message’ wordt hiermee ondermijnt. McLuhan wilde duidelijk maken dat het medium waarin of waarop de informatie zich presenteert, bepalend is voor de beeldvorming en bewustwording. Uit dit onderzoek blijkt dat de bron belangrijker wordt.

Het belang van de betrouwbare bron

Maar met extra aandacht voor de bron en een verlies van vertrouwen van ouderen in traditionele kanalen kunnen we uit het onderzoek niet duidelijk afleiden dat de 0ude media nog steeds meer vertrouwen geniet dan nieuwe media. Met name het verschil in leeftijdsgroepen vergt een heldere en diepgaande analyse om een deze generieke conclusie te kunnen trekken.

Het is duidelijk dat het belang van een betrouwbare bron belangrijker is geworden in een wereld waarin de kanalen niet gecheckte en fake nieuws kunnen verspreiden. Om als merk het vertrouwen van het publiek te blijven genieten is het van belang om eerlijke en betrouwbare boodschappen te blijven verspreiden. Of met het inzetten van mensen met een hoge mate van geloofwaardigheid en vertrouwen.

Onze aanbeveling is: Zet ambassadeurs en betrokken influencers in om te blijven bouwen aan het vertrouwen in merken.

Klant (referral) of influencers marketing? Wat levert meer op?

Klant (referral) of influencers marketing? Wat levert meer op?

Influencers of je klanten (referral marketing) inzetten voor je merk? Een vergelijking.

Stel dat je tussen de 7.500 en 10.000 euro te besteden hebt aan een influencer campagne. Wat doe je dan? Besteed je de euro’s aan een bekende influencer met hoog bereik en een uitgekiend productshot? Of kies je voor aanbevelingen van je eigen invloedrijke klanten of fans, met grote kans op directe inkomsten? Ofwel referral marketing.

De keuze voor menig marketeer is voorspelbaar. De aanbevelingen van bestaande klanten en fans lijken onder te doen voor de likes, comments en de volgers van influencers.

Is dit terecht? En wat bepaalt het werkelijke succes?

De merkwaarde ten opzichte van de klantwaarde

Amerikaans onderzoek toont aan dat ‘brand values’ in de laatste decennia sterk zijn afgenomen. De ‘customer values’  zijn daarentegen met bijna het dubbele percentage gestegen. Een oorzaak hiervan is de digitalisering van de verkoopkanalen.  De directe relatie met de consument wordt leidend en zijn behoeften inzichtelijk. Hierdoor komt de nadruk te liggen op loyaliteit en cross-selling. Ook biedt dit onderzoek een inkijk in de customer lifecycle en toont aan dat de feedback en tevredenheid van klanten voorop moeten staan.  Waarom? Omdat de aankoopbeslissing van klanten meer en meer gebaseerd wordt op feitelijke informatie en minder op brand image. Hoewel een sterk merk nog steeds door consumenten wordt gewaardeerd.

Wat leert dit ons? De meest effectieve manier om te investeren in je merk, is dus door te investeren in je klanten!

Voordelen van een referral (ambassadeurs) programma

Verleid je klanten tot deelname aan een referral programma met een doelgerichte structuur:

  • Nodig klanten uit die erg tevreden zijn over producten of diensten
  • Vraag hen actief te refereren
  • Beloon de klanten op basis van hun waarde voor het merk of product
  • Verhoog naamsbekendheid door het initiëren van een ‘verwijs’ programma
  • Genereer meer inkomsten door het uitvoeren van gesegmenteerde campagnes
  • Verhoog naamsbekendheid door het stimuleren van het delen van merkcampagnes

NOTE: Ons Brandambassadors campagne platform biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een effectief en succesvol referral programma op te zetten voor je fans. Bel ons voor meer informatie op +31 20-7370328.

Rosanna Kluivert roept op tot deelname Hollandse 100

Rosanna Kluivert roept op tot deelname Hollandse 100

De Hollandse 100, een zware beproeving.

In de maand februari doen Rosanna Kluivert en Prins Bernhard van Oranje heel Nederland op om deel te nemen aan het sponsor event de Hollandse 100. Een evenement dat gebaseerd is op 2 heel populaire sporten in ons land, namelijk fietsen en schaatsen. Het doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor het Lymph & Co fonds. Dit fonds richt zich op het aandacht vragen voor deze vorm van kanker en funding voor behandelmethoden.

Op 8 maart vindt het evenement plaats op FlevoOnIce. Daar lag de uitdaging om 10 kilometer te schaatsen en 90 kilometer te fietsen. Met deze sportieve oer Hollandse activiteiten haalde de deelnemers geld op voor de stichting. het doel van deze actie was om € 125.000 op te halen.

Hollandse100-Header-1

Rosanna en Bernhard hebben hun netwerk ingezet om zoveel mogelijk bekende en minder bekende deelnemers te werven voor dit event. Bijvoorbeeld Humberto Tan, Winston Gerstanowitz, het team van Ruud de Wild en nog vele anderen reden op de fiets en schaatsen voor het goede doel.

De gestelde doelen zijn ruimschoots behaald. Niet alleen is er veel aandacht geweest op nationale televisie, radio en in kranten en magazines voor dit evenement, maar ook is inhoudelijk ingegaan op de ernst van deze de ziekte en de behoefte aan nieuwe behandelmethoden.

Daarom nomineren wij Rosanne Kluivert en Bernhard van Oranje als ambassadeurs in de maand februari.