Insert youtubers as influencers

Insert youtubers as influencers

A new week and a new subject. This week we will discuss Youtube. Over the past time there has been a lot of upheaval about this platform and this caused for some change. Read here what has changed and why vloggers are good (and save) to insert for your brand.

For starters here are some facts about YouTube:

  • In 2005 the first video was published on YouTube
  • YouTube belongs in the list of the greatest online platforms of the world
  • The video platform has worldwide 1,3 billion users
  • Per minute there is uploaded 300 minutes of video content

It seems like it that 2018 is the year of change on the famous social media channels. Next to changing the algoritm of Facebook did YouTube also decided to change some things. The incident from last December was the deciding factor.

Brand Safety

Logan Paul, a famous YouTube creator, went too far with his content. With an account of more than 15,6 million subscribers he was a top creator for Youtube. Unfortunately, it came to an end.

Logan Paul uploaded a video of his famous visit to the so called “suicide forest” in Japan, where he saw a lifeless body. He placed this on his channel and provided a lot of noise. From that moment Youtube realized there was something needed to protect her community against harmful content.

Youtube got to deal with a damaged image with big investors such as Unilever. They threatened last week with shutting down the advertisements on the platform as long as there is content visible of extreme character, child abuse, political manipulation, racism and sexism. Obviously, Youtube will never let this happen again. They are on a t-junction between drawing up new rules for creators and wishes from advertisers such as Unilever. The solution of new guidelines makes sure that creators upload less open-minded video content.

With the new guidelines Youtube wants to guarantee the brand safety for companies. In the field of advertising is determined that there can be advertised only on channels with a minimum of 1000 subscribers and 4000 hours on view time. The result is that only these channels can earn on ads. Working with ads is for companies a handy tool, because 1: You can target your audience and 2: The watcher is obligated to watch the (full) ad.

Vloggers

There is another form of YouTube marketing than purchasing ads and it is even a little bit safer for your brand. I’m talking about influencer marketing. Because, also on Youtube you can insert influencer marketing and you have control with which vloggers you work with and how your brand is propagated. Vloggers are able to help your brand by drawing attention to the right product with a less ‘obvious’ way to the right target audience. This is possible by testing a product where the vlogger shows in a video how the product works and what it does for you.

Non-dedicated videos work well too. These are the videos where vloggers draw attention to your brand or product in a creative and less commercial way. To let it seem less commercial, they do not dedicate their entire vlog to your brand. That is only good, because the tension curve lays low on a subject on social media. A max of 1,5 minutes about your brand is enought to induce attention and it occurs commercial irritations.

Millenials are very sensitive about commercial messages, especially on Youtube. That is why Youtube asks marketing for a nuanced strategy. Do you want us to help? You know where to find us! Contact us through the chat below on the right or call us at 020-7370328.

See below a vlog of our campaign with Peugeot.

Youtubers inzetten als influencers

Youtubers inzetten als influencers

Een nieuwe week en een nieuw onderwerp. Deze week zullen wij het hebben over YouTube. De afgelopen tijd is er veel opschudding geweest rondom dit platform en dat heeft voor enige verandering gezorgd. Lees hier wat er is veranderd en waarom vloggers goed (en veilig) in te zetten zijn voor jouw merk.

Om te beginnen zijn hier een aantal feiten over YouTube:

  • In 2005 werd de eerste video geüpload op YouTube
  • YouTube hoort in het rijtje thuis van de grootste online platformen van de wereld
  • Het video platform heeft wereldwijd 1,3 miljard gebruikers
  • Per minuut wordt er 300 minuten aan video content geüpload

Het lijkt erop dat 2018 het jaar is van verandering op de bekende social media kanalen. Naast de algoritme veranderingen van Facebook heeft ook YouTube dit jaar besloten het een en ander te veranderen. Het incident van eind december vorig jaar was de doorslag.

Brand Safety

Logan Paul, een bekende YouTube creator, ging te ver met de inhoud van zijn content. Met een account van 15,6 miljoen subscribers was hij voor YouTube een top creator. Daar kwam helaas een einde aan.

Logan Paul uploadde een video van zijn bezoek aan het zogenoemde “suicide forest” in Japan, waar hij een levenloos lichaam aantrof. Dit plaatste hij op zijn kanaal en dat zorgde voor veel ophef. Vanaf dat moment besefte YouTube dat er iets nodig was haar community te beschermen tegen schadelijke content.

YouTube kreeg te maken met een imago schade bij grote adverteerders zoals Unilever. Deze dreigde afgelopen week met het stopzetten van de advertenties op het platform zolang er content zichtbaar is van extremistisch karakter, kindermisbruik, politieke manipulatie, racisme en seksisme. Hier steekt YouTube uiteraard een stokje voor. Ze staan nu op een t-splitsing tussen het opstellen van nieuwe regels voor creators en de wensen van adverteerders zoals Unilever. De oplossing van nieuwe guidelines zorgt ervoor dat creators minder open-minded video content kunnen uploaden.

Met de nieuwe guidelines wilt YouTube brand safety voor bedrijven waarborgen. Op het gebied van advertising is bepaald dat er enkel geadverteerd kan worden op kanalen met een minimum van 1000 subscribers en 4000 uren aan view time. Het gevolg is dat alleen deze kanalen kunnen verdienen aan ads. Het werken met ads is voor bedrijven een handige tool, omdat 1: Je kan je doelgroep goed targetten en 2: De kijker wordt verplicht de (volledige) ad te bekijken.

Vloggers

Er is nog een andere vorm van YouTube marketing dan het inkopen van ads en die is ook meteen een stukje safer voor je brand. Daarmee heb ik het over influencer marketing.  Want ook op YouTube kan je influencer marketing goed inzetten en heb je zelf de controle met welke vloggers je samenwerkt en hoe jouw merk wordt uitgedragen. Vloggers kunnen jouw merk helpen om de juiste producten op een minder ‘obvious’ manier onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door het testen van een product waarbij de vlogger in een video laat zien hoe het product werkt en wat het voor je doet. De betrouwbaarheid van zo een test ligt hoog door de echtheid en transparantie van het verhaal dat de vlogger deelt.

Non-dedicated video’s werken ook goed. Dat zijn video’s waarin vloggers jouw merk of product op een creatieve en minder commerciële manier onder de aandacht brengen. Om de samenwerking minder commercieel te laten overkomen, wijden zij niet de gehele vlog aan jouw merk. Dat is ook alleen maar goed, want de spanningsboog op een onderwerp op social media ligt laag. Een max van 1,5 minuut over jouw merk is al voldoende om iemands interesse op te wekken en het voorkomt commerciële irritaties.

Millenials zijn erg gevoelig voor commerciële berichten, vooral op YouTube. Daarom vraagt YouTube marketing om een genuanceerde strategie. Wil jij dat wij je daarbij helpen? Dan weet je ons te vinden! Neem contact met ons op via de chat hier rechtsonder of bel ons gewoon op 020-7370328.

Zie hieronder een vlog uit onze campagne met Peugeot.

About the Author