Welke influencers matchen met uw merk?

Welke influencers sluiten aan bij uw merkwaarden?

Brandambassadors ‘ The Perfect Match” biedt u een onderzoeksmethode met wetenschappelijke onderbouwing. Dit is nodig om de juiste keuze te maken voor een personality of influencer die uw boodschap  geloofwaardig kan overbrengen. Of om uw voorkeur voor een bepaalde persoon of influencer te toetsen. Dit onderzoek wordt special voor uw merk of organisatie uitgevoerd.

Influencers Match-up onderzoek

We werken samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau met meer dan 20 jaar ervaring. Deze samenwerkingspartner voert het match-up onderzoek uit. Aan de  hand van een online panelonderzoek (dit panel bestaat uit zo’n 40.000 personen) wordt een representatief en betrouwbaar onderzoek uitgevoerd om de juiste match te valideren. Op basis van de jarenlang factoren geloofwaardigheid, aantrekkelijkheid, betrokkenheid ten aanzien van uw product/merk en de identificatie met de personality wordt de betrokkenheid met de productcategorie gemeten. Middels een wetenschappelijke onderbouwing is de congruentie tussen de beroemdheid en het merk of product aan te tonen. Hiermee is uw personality endorsement gegarandeerd een succes.

About the Author